CHECKER

Menu
Reklamné oznámenie
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.

Obchodný kanál: 

- správnosť ceny (štandardná / akciová / podľa platného letáku)

- dostupnosť tovaru na sklade / vystavenie na regále / správnosť označenia

- vystavenie tovaru podľa stanoveného plánogramu

- sekundárne vystavenie

- umiestnenie propagačných materiálov 

Kontrola zamestnancov na základe splnomocnenia zamestnávateľa: 

-  k. porušenia pracovnej disciplíny zamestnanca podľa pracovného poriadku v zmysle zásad legitimity, legality a proporcionality (oprávnená, zákonná, v nevyhnutnej miere)

- k. včasného príchodu na pracovisko / miesto výkonu práce  (iné sledovanie je neprípustné). To isté sa týka odchodu.

- k. pracovnej činnosti / efektivity zamestnanca, podľa stanovených úloh a zadaných cieľov (presné vymedzenie)

- k. hospodárneho využitia zverených prostriedkov, alebo použitia v rozpore so záujmom zamestnávateľa na základe podnetu.

Kontrola nehnuteľných / hnuteľných veci: 

- byt, dom, budova, pozemok, zariadenia (stav počas vašej neprítomnosti)

- parkovanie vozidla (aj služobného) na určenom mieste

- k. doručenej pošty v schránke počas vašej neprítomnosti

Tvorba webových stránok na WebĽahko | Nahlásiť obsah