CHECKER

Navigácia
Reklamné oznámenie
Rybárstvo Na hákuhttps://www.rybarstvonahaku.skrybársky obchod, prívlač, kaprarina, feeder, lov rýb, pelety, boilies, prut, naviják, rybolov
Dámska obuv a oblečenie https://www.e-nakupy.ske-nakupy.sk je internetový obchod s textilom, obuvou a s doplnkami. Dámska a detská obuv
ENERGO SYSTEM SK, s.r.o. https://www.energo-system.skelektromontáže , veľkoobchod elektroinštalačný materiál

CHECKER  - KONTROLÓR

Toto slovo je odvodené od anglického slova checking (v preklade = kontrola, overovanie...) a v jeho význame sa prenáša aj obsah ponúkaných služieb checker-a, čiže preskúmať niečo, aby sa určila jeho presnosť, kvalita, stav, alebo aby sa zistila prítomnosť niečoho.

 

Pracovná náplň:

V zmysle kontrolného procesu  ponúkame službu vonkajšej (externej) kontroly na základe vopred stanovených zmluvných požiadaviek a zámerov klienta s písomným poverením (objednávkou konkrétnej špecifickej služby, splnomocnením konať v jeho mene), že umožní checker-ovi, ako externému subjektu vykonať (preveriť) určité skutočnosti.

Z hľadiska charakteru uskutočnenia sa zameriavame na prevažne rýchle, vizuálne a manuálne kontroly:

- nepravidelné – vychádzajúce z potreby špecifických aktivít preveriť správnosť uskutočňovania činnosti alebo zistenia skutočného stavu, jeho porovnanie s predpokladaným stavom a zistenie rozdielov.

- nepriame – uskutočňované bez prítomnosti klienta (jeho riadiacich orgánov alebo pracovníkov)

-preventívne – cieľom je predchádzať vzniku problémov, škôd, nedostatkov

-priebežné – sledujú odchýlky v priebehu nastaveného procesu

Na základe vyššie uvedených činností sú klientovi oznamované informácie (údaje) formou ním navrhnutého reportu buď v elektronickej (excel , word, pdf, fotodokumentácia) alebo tlačenej podobe (predtlačený formulár).

 

Teritórium výkonu:

-Bratislava

-BA okolie

- iná oblasť na základe dohody

 

Pracovný čas činnosti:

- deň / časový rozsah na základe dohody pri objednávke služby

 

Cena za službu:

-kalkulácia bude stanovená na základe časovej a obsahovej náročnosti výkonu

-cestovné sa v BA účtuje paušálne  / mimo BA podľa naplánovanej trasy za kilometer

-ostatné výdavky na základe predložených dokladov

 

 

 

 

Tvorba webových stránok na WebĽahko | Nahlásiť obsah