CHECKER

Menu
Reklamné oznámenie
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.

CHECKER  - KONTROLÓR

Toto slovo je odvodené od anglického slova checking (v preklade = kontrola, overovanie...) a v jeho význame sa prenáša aj obsah ponúkaných služieb checker-a, čiže preskúmať niečo, aby sa určila jeho presnosť, kvalita, stav, alebo aby sa zistila prítomnosť niečoho.

 

Pracovná náplň:

V zmysle kontrolného procesu  ponúkame službu vonkajšej (externej) kontroly na základe vopred stanovených zmluvných požiadaviek a zámerov klienta s písomným poverením (objednávkou konkrétnej špecifickej služby, splnomocnením konať v jeho mene), že umožní checker-ovi, ako externému subjektu vykonať (preveriť) určité skutočnosti.

Z hľadiska charakteru uskutočnenia sa zameriavame na prevažne rýchle, vizuálne a manuálne kontroly:

- nepravidelné – vychádzajúce z potreby špecifických aktivít preveriť správnosť uskutočňovania činnosti alebo zistenia skutočného stavu, jeho porovnanie s predpokladaným stavom a zistenie rozdielov.

- nepriame – uskutočňované bez prítomnosti klienta (jeho riadiacich orgánov alebo pracovníkov)

-preventívne – cieľom je predchádzať vzniku problémov, škôd, nedostatkov

-priebežné – sledujú odchýlky v priebehu nastaveného procesu

Na základe vyššie uvedených činností sú klientovi oznamované informácie (údaje) formou ním navrhnutého reportu buď v elektronickej (excel , word, pdf, fotodokumentácia) alebo tlačenej podobe (predtlačený formulár).

 

Teritórium výkonu:

-Bratislava

-BA okolie

- iná oblasť na základe dohody

 

Pracovný čas činnosti:

- deň / časový rozsah na základe dohody pri objednávke služby

 

Cena za službu:

-kalkulácia bude stanovená na základe časovej a obsahovej náročnosti výkonu

-cestovné sa v BA účtuje paušálne  / mimo BA podľa naplánovanej trasy za kilometer

-ostatné výdavky na základe predložených dokladov

 

 

 

 

Tvorba webových stránok na WebĽahko | Nahlásiť obsah